موقعیت

سهند

سهند، فازسه، عرشیا

آموزش خوشنویسی با خودکار وقلم نی

   
مالک کسب و کار
علی تقی زاده

موبایل

موبایل

توضیحات

خط زیبا نشانگر شخصیت زیباست
آموزش خوشنویسی با خودکار معمولی وقلم نی
برای کلیه رده های سنی وشغلی
دانش آموزان، دانشجویان وسایر افراد علاقمند
بانوان وآقایان
بصورت گروهی، کلاسی وخصوصی
در ۱۲ جلسه خوشنویسی را بصورت تخصصی یاد بگیرید
✓ درشهر جدید سهند فازهای ۴ گانه
✓ اسکو
✓ خسروشهر

موقعیت

سهند

سهند، فازسه، عرشیا