موقعیت

سهند

شهر جدید سهند، فاز ۱، میدان مادر، مجتمع تجاری خدماتی گلدیس

مجتمع تجاری و خدماتی گلدیس

   
توضیحات

مجتمع تجاری خدماتی گلدیس

موقعیت

سهند

شهر جدید سهند، فاز ۱، میدان مادر، مجتمع تجاری خدماتی گلدیس

خدمات موجود در مجتمع تجاری و خدماتی گلدیس

لیست خدمات و مغازه های موجود در مجتمع تجاری و خدماتی گلدیس را در زیر مشاهده میفرمایید.