موقعیت

سهند

ایران، آذربایجان شرقی، اسکو، شهر جدید سهند، فاز ۲، امام خمینی، علامه مجلسی، مجلسی پنجم

پرستاری و تزریقات و خونگیری

   
مالک کسب و کار
خودم

موبایل

توضیحات

تزریق در منزل و سرم تراپی و خونگیری

موقعیت

سهند

ایران، آذربایجان شرقی، اسکو، شهر جدید سهند، فاز ۲، امام خمینی، علامه مجلسی، مجلسی پنجم