موقعیت

سهند

فاز1-محله1

نماینده تخصصی بیمه عمر ملت

   
مالک کسب و کار
فلاح

موبایل

توضیحات

صدور تخصصی بیمه عمر در محل و ارائه کلیه خدمات بیمه ای اعم از ثالث و بدنه و مهندسی و مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و...

موقعیت

سهند

فاز1-محله1