موقعیت

سهند

شهر جدید سهند، فاز ۲، میدان نگین، آرایشگاه آراز

پیرایش آراز

   
مالک کسب و کار
سجاد عصمت

موبایل

اینستاگرام

توضیحات

خدمات پیرایش و آرایش مردانه.

موقعیت

سهند

شهر جدید سهند، فاز ۲، میدان نگین، آرایشگاه آراز