موقعیت

سهند

سهندفاز۳سمت چپ مجتمع جواهربلوک A2طبقه۲

پرستاری درمنزل

   
مالک کسب و کار
فرهادشیخ لاری

موبایل

توضیحات

سلام من ۷سال سابقه کاری دارم توآذرنجات وتوحیدهم بودم شخصی هم کارکردم احیا.سنداژ.گاواژ.تزریقات. بیمارهای فلج.قطع نخاعی.عصاب وروان.پارکینسون. تختخوابی پوشکی وغیرپوشکی من توکارم جدی هستم وازجان ودل به بیماررسیدگی میکنم هربیماربرای کارش قیمت هافرق داره

موقعیت

سهند

سهندفاز۳سمت چپ مجتمع جواهربلوک A2طبقه۲