موقعیت

سهند

سهند فاز ۲ میدان نگین

ناخنکار

   
مالک کسب و کار
گل سرخ

موبایل

اینستاگرام

توضیحات

آموزش صفر تا صد خدمات ناخن با پشتیبانی مادالعمر تمام وسیله ها با مربی

موقعیت

سهند

سهند فاز ۲ میدان نگین