موقعیت

سهند

فاز ۳ سهند مغازه های ردیفی پارک کودک

لوازم التحریر واسباب بازی

   
مالک کسب و کار
پرویز شایقی

موبایل

موبایل

تلفن

اینستاگرام
A

اینستاگرام

توضیحات

فروش خرده و عمده لوازم التحریر و اسباب بازی و جوایز مدارس

موقعیت

سهند

فاز ۳ سهند مغازه های ردیفی پارک کودک