موقعیت

اسکو

اسکو خیابان طالقانی جنوبی خیابان شهید باهنر(پایتخت) روبروی تاکسی تلفنی شلواردوزی صابر

شلواردوزی

   
موبایل

توضیحات

👖شلواردوزی صابر👖
🪡دوخت انواع شلوار مردانه وزنانه🪡 مجلسی واسپورت
تعمیرات لباس ،کوتاهی شلوار،سایز کردن

موقعیت

اسکو

اسکو خیابان طالقانی جنوبی خیابان شهید باهنر(پایتخت) روبروی تاکسی تلفنی شلواردوزی صابر