موقعیت

سهند

گچکاری و سفید کاری و هرگونه طرح و لکه گیری

   
مالک کسب و کار
علی تیموری

موبایل

توضیحات

با سلام گچکاری سفید کاری لکه گیری حتی نیم متر . جا ال ای دی نور مخفی دستی بدون نیاز ب جوشکاری و راویز کاری

موقعیت

سهند