موقعیت

سهند

سهند. مابین جانبازان و شهرداری. پلاسکو حیدر بابا.

هایپر پلاسکو حیدربابا

   
موبایل

تلفن

توضیحات

بیش از ۱۲ هزار نوع تنوع جنس در نزدیکی شما.

به همراه پارکینگ و شهر بازی.

موقعیت

سهند

سهند. مابین جانبازان و شهرداری. پلاسکو حیدر بابا.