موقعیت

سهند

سهند. جاده هشت بهشت. مرکز اشتغال زایی. شرکت عمران. کارگاه. و فرهنگسرای شماره. ۴ سما سفال بمدیریت نظیفی

سما سفال. مرکز فنی حرفه ای. هنر سفال

   
مالک کسب و کار
نظیفی

موبایل

اینستاگرام

اینستاگرام

توضیحات

آموزش نقاشی. حکاکی. برجسته کاری. سفال. و سرامیک زیررلعابی و آموزش تکنیک های. تزیینی. و کاربردی. سفال و سرامیک
آمپزش. دست سازه های کاربردی و تزیینی
آموزش نقاشی. طراحی تابلو. رنگ روغن

موقعیت

سهند

سهند. جاده هشت بهشت. مرکز اشتغال زایی. شرکت عمران. کارگاه. و فرهنگسرای شماره. ۴ سما سفال بمدیریت نظیفی