موقعیت

سهند

اسکو
خیابان میلان
بالاترازدادگستری

وکیل پایه یک دادگستری

   
مالک کسب و کار
نویدسعیدی

موبایل

اینستاگرام

توضیحات

قبول مشاوره و وکالت در دعاوی ملکی اراضی ثبتی خانواده ؛ حقوقی وکیفری

موقعیت

سهند

اسکو
خیابان میلان
بالاترازدادگستری