موقعیت

سهند

ایران، آذربایجان شرقی، اسکو، جاده مجارشین

خانه بازی بازینو

   
مالک کسب و کار
عالی نژاد - خانی

موبایل

اینستاگرام

توضیحات

محل بازی کودکان 3تا8سال وهمچنین محلی برای کلاس های آموزشی

موقعیت

سهند

ایران، آذربایجان شرقی، اسکو، جاده مجارشین