موقعیت

سهند

سهند فاز یک محله ۲ پاساژ اریا طبقه 2
تعمیرات حامد

تعمیرات تخصصی موبایل و خرید و فروش موبایل و لوازم

   
مالک کسب و کار
حامد داراب

موبایل

اینستاگرام

توضیحات

تعمیرات تخصصی اندرویید و اپل به صورت تضمینی و گارانتی
خرید فروش گوشی های نو و کار کرده به صورت نقد و اقساط بلند مدت

موقعیت

سهند

سهند فاز یک محله ۲ پاساژ اریا طبقه 2
تعمیرات حامد