موقعیت

سهند

سهند فاز۱محله۳ روبروی بهارستان۲۴پاشاژ اسکان واحد ۳۶یکبار مصرف اتا

فروش ظروف یکبار مصرف

   
مالک کسب و کار
یکبار مصرف اتا

موبایل

توضیحات

فروش کلیه وسایل ظروف یکبار مصرف بصورت عمده و خرده با تنوع بیش از ۳۰۰قلم ظروف یکبار مصرف نایلون کیلویی و نایلون فروشگاهی

موقعیت

سهند

سهند فاز۱محله۳ روبروی بهارستان۲۴پاشاژ اسکان واحد ۳۶یکبار مصرف اتا