موقعیت

سهند

متخصصین ۱

معلم اول ابتدایی متخصص دانش آموزان دیر آموز

   
موبایل

تلفن

توضیحات

معلم دوره ابتدایی خانوم با 18سال سابقه کار در تبریز و سهند معلم نمونه در سهند. متخصص دانش آموزان دیر آموز و پیش فعال و اوتیسم

موقعیت

سهند

متخصصین ۱