موقعیت

سهند

سهندفاز ۲

سالن زیبایی مینا غفرانی

   
مالک کسب و کار
مینا غفرانی

موبایل

اینستاگرام

توضیحات

تمام خدمات زیبایی که شامل رنگ ولایت ،آمبره،سامبره،بالیاژ،فیس فریم ،هیدن لایت و ...
انواع بافت ها...
فردایم،کراتین،پروتئین تراپی،احیای مو....

موقعیت

سهند

سهندفاز ۲