موقعیت

سهند

شهر جدید سهند، فاز ۱، مرکز سلامت شماره ۱ سهند

مرکز سلامت شماره ۱ سهند

   
تلفن

توضیحات

مرکز درمانی شماره یک سهند. اولین مرکز درمانی در شهر جدید سهند

موقعیت

سهند

شهر جدید سهند، فاز ۱، مرکز سلامت شماره ۱ سهند