موقعیت

سهند

شهر جدید سهند، فاز ۲، مابین میدان جانبازان و شهرداری. صدرای چهارم. داروخانه شبانه روزی دکتر فرج پور

داروخانه شبانه روزی دکتر فرج پور

   
مالک کسب و کار
دکتر محمود فرج پور

موبایل

تلفن

اینستاگرام

توضیحات

طرف قرارداد با بیمه های تامین اجتماعی. خدمات درمانی و نیروهای مسلح.
ارایه انواع خدمات دارویی و بهداشتی.
مشاوره دارویی و بهداشتی.

✅ داروخانه منتخب داروهای تحت کنترل.

موقعیت

سهند

شهر جدید سهند، فاز ۲، مابین میدان جانبازان و شهرداری. صدرای چهارم. داروخانه شبانه روزی دکتر فرج پور