موقعیت

سهند

سهند ،فاز یک،محله یک ، روبروی مجتمع تجاری ونوس

آرایش دائم

   
موبایل

اینستاگرام

توضیحات

ارائه تمام خدمات آرایش دائم شامل :فیبروز ،هاشور ،سایه ابرو،میکرو،خط چشم،بن مژه،شیدینگ لب، تتو بدن و....

موقعیت

سهند

سهند ،فاز یک،محله یک ، روبروی مجتمع تجاری ونوس