موقعیت

خسروشاه

جاده آذرشهر به طرف تبریز روبروی نیروگاه حرارتی سیسمونی و پوشاک پاموک

سیسمونی و پوشاک

   
مالک کسب و کار
مهدی فرزندی

موبایل

موبایل

اینستاگرام

توضیحات

سیسمونی و پوشاک پاموک
از نوزادی تا ۸ سالگی

موقعیت

خسروشاه

جاده آذرشهر به طرف تبریز روبروی نیروگاه حرارتی سیسمونی و پوشاک پاموک