موقعیت

سهند

شهر جدید سهند فاز ۲ فلکه نگین جنب بستنی گل یخ

خیاطی و دوخت لباس زنانه

   
مالک کسب و کار
فاطمه عبادی پور

موبایل

اینستاگرام

توضیحات

دوخت و خیاطی انواع لباس دخترانه و زنانه
دوخت لباس مجلسی زنانه

موقعیت

سهند

شهر جدید سهند فاز ۲ فلکه نگین جنب بستنی گل یخ