موقعیت

سهند

سهند ، میدان جانبازان mohsen Sheikh-Navassi

مهندس معمار

   
موبایل

توضیحات

طراحی معماری ، نقشه های ساختمان ، سازه ، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات برق ، طراحی نما ، ساخت و ساز ، دکوراسیون داخلی ، بازسازی ، مدیریت پیمان

موقعیت

سهند

سهند ، میدان جانبازان mohsen Sheikh-Navassi