موقعیت

سهند

شهرجدیدسهندمابین میدان مادرومیدان جانبازان نرسیده به میدان جانبازان املاک برج میعاد

مشاوراملاک

   
مالک کسب و کار
املاک برج میلاد

موبایل

اینستاگرام

اینستاگرام

توضیحات

خریدوفروش ملک های تجاری ومسکونی درشهرجدیدسهند

پیش فروش ملک های شخصی سازوتجاری باشرایط فوق العاداستثنایی

موقعیت

سهند

شهرجدیدسهندمابین میدان مادرومیدان جانبازان نرسیده به میدان جانبازان املاک برج میعاد