موقعیت

سهند

سهند فاز4مجتمع ولیعصر

کابینت سازی و طراحی دکوراسیون

   
مالک کسب و کار
بهنام پرویزی

موبایل

اینستاگرام

توضیحات

کابینت سازی و ساخت و نصب کمد دیواری تی وی وال و طراحی دکوراسیون داخلی

موقعیت

سهند

سهند فاز4مجتمع ولیعصر