موقعیت

سهند

ایران، آذربایجان شرقی، اسکو، شهر جدید سهند، فاز ۲، امام خمینی، نگین جنوبی

وانت بار

   
مالک کسب و کار
افشین

موبایل

توضیحات

وانت بار و وانت تلفنی به تمام نقاط کشور

موقعیت

سهند

ایران، آذربایجان شرقی، اسکو، شهر جدید سهند، فاز ۲، امام خمینی، نگین جنوبی