موقعیت

سهند

سهند فاز 1 محله 2گلبهار 16

کابینت و کمد دیواری

   
مالک کسب و کار
مهاجری

موبایل

توضیحات

طراحی و اجرا کابینت و کمد دیواری و تمام تزینات چوبی منزل. ویترین مغازه و دفتر های اداری

موقعیت

سهند

سهند فاز 1 محله 2گلبهار 16