موقعیت

سهند

سهند فاز سه ساختمان پزشکان بزرگمهر

لیزر ،فیشیال و پاکسازی پوست

   
مالک کسب و کار
خانم رفعتی

موبایل

تلفن

اینستاگرام

اینستاگرام

توضیحات

لیزر موهای زائد
فیلرلب
فیلر گونه
فیلرزیر چشم
مزو جوانساز
مزو مو
بوتاکس
تزریقات
فیشیال
پاکسازی
کربوکسی تراپی

موقعیت

سهند

سهند فاز سه ساختمان پزشکان بزرگمهر