موقعیت

سهند

شهر جدید سهند، فاز ۲، امام خمینی، مجتمع پزشکی سهند، عینک جهان بین

عینک جهان بین

   
مالک کسب و کار
آقای خسروشاهی

موبایل

توضیحات

ارائه انواع عینک آفتابی، عینک طبی و عینک مطالعه.

✅ تعمیرات عینک

موقعیت

سهند

شهر جدید سهند، فاز ۲، امام خمینی، مجتمع پزشکی سهند، عینک جهان بین