موقعیت

سهند

سهند فاز ۲ بالاتر از میدان جانبازان ساختمان پزشکان طبقه ۴ واحد ۴

دکتر علیرضا گلشنی جراح دندانپزشک

   
موبایل

تلفن

اینستاگرام

توضیحات

●کلیه خدمات دندانپزشکی با بهترین متریال حال حاضر دندانپزشکی و کمترین تعرفه قیمتی
●کلیه تعرفه ها ۳۰ درصد پایین تر از تعرفه مصوب

موقعیت

سهند

سهند فاز ۲ بالاتر از میدان جانبازان ساختمان پزشکان طبقه ۴ واحد ۴