موقعیت

سهند

سهند فازسه مجتمع تجاری تندیس

املاک

   
مالک کسب و کار
کریم محمدزاده

موبایل

توضیحات

املاک خانه امیدواقع در تندیس بغل گالری تینا09101885313و 09013030066

موقعیت

سهند

سهند فازسه مجتمع تجاری تندیس