موقعیت

سهند

فاز ۲ میدان نگین به طرف چهاراه پرچم جنب املاک محمدپور لبنیاتی میثم

لبنیاتی میثم

   
مالک کسب و کار
میثم

موبایل

توضیحات

شیر سرای میثم
بالاترین کیفیت
مناسب ترین قیمت

موقعیت

سهند

فاز ۲ میدان نگین به طرف چهاراه پرچم جنب املاک محمدپور لبنیاتی میثم